Відповідно до рекомендації ЮНЕСКО щодо відкритої науки і розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.10.2022 № 892-р «Про затвердження національного плану щодо відкритої науки» та на виконання завдань, передбачених цим планом, а також з метою створення базових засад переходу наукових періодичних видань НАН України на відкриті видавничі системи в уніфікованому вигляді із забезпеченням можливості інтегрування цих видань з вітчизняними, європейськими і світовими агрегаторами (харвестерами) Президія НАН України постановою від 20.03.2024 № 127 затвердила Положення про журнал відкритого доступу Національної академії наук України.

Відповідно до цієї постанови рекомендовано головним редакторам періодичних видань НАН України оновити положення про власні видання з урахуванням вимог до редакційної політики згідно із зазначеним положенням.