Науково-видавнича рада НАН України оприлюднила роз’яснення з цього приводу

https://www.nas.gov.ua/publications/news/Pages/contents.aspx?ffn1=ID&fft1=Eq&ffv1=509

Зміни стосуються засад формування Переліку наукових фахових видань, а саме повністю змінено редакцію п. 6, також змінено п. 11 і 14, а п. 16 виключено.

Просимо звернути увагу на:

— підпункт 6 п. 6 стосовно рецензентів наукової періодики, які повинні мати:

«науковий ступінь та здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу, і є авторами (співавторами) загальною кількістю не менше трьох публікацій у наукових виданнях, включених до категорії «А» та/або категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, та/або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років»;

— підпункт 7 п. 6 щодо складу редакційної колегії:

«Головний редактор та усі члени редакційної колегії повинні задовольняти одному з таких критеріїв:

—наявність не менше трьох публікацій за останні п’ять років, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, та опублікованих щонайменше у двох різних виданнях;

—наявність монографії (або двох розділів у колективних монографіях), виданої(них) за останні 10 років видавництвом(вами), перелік яких затверджується наказом МОН, з урахуванням рекомендацій Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій;

—наявність не менше двох монографій та/або чотирьох розділів у колективних монографіях, виданих за останні п’ять років видавництвами, що не входять до переліку видавництв, який затверджується наказом МОН. Такі монографії мають бути рекомендовані до друку вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи та пройти якісне незалежне рецензування щонайменше трьома рецензентами, прізвища яких повинні бути вказані у вихідних даних монографії;

—наявність не менше шести публікацій за останні три роки у щонайменше трьох різних виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України».

Згаданий у пп. 7 п. 6 перелік видавництв, затверджений МОН України, нині відсутній.

Важливо, що з огляду на викладене Науково-видавнича рада НАН України вважає доцільним увести вимогу до наявності ТРЬОХ рецензентів до всіх наукових монографій, які будуть видані протягом 2022 та подальших років до роз’яснення МОН України з цього приводу.