Обов’язки редакційної колегії журналу

Редактор / головний редактор / редактор рубрики / редакційна колегія (далі Редколегія) несуть відповідальність за ухвалення рішення про те, які статті,  подані до Журналу, будуть опубліковані. Редколегія керується редакційною політикою та обмежена чинними законодавчими вимогами щодо дотримання авторського права.

Редколегія залишає за собою право відмовити в публікації поданих рукописів, якщо встановлено, що вони не відповідають стандартам щодо змісту і формальних ознак. Редакція повідомляє авторів, чи відповідає рукопис тематиці видання протягом двох  місяців від дати подання рукопису. І за результатами рецензування чи прийнята стаття до друку не більше ніж за рік від дати подачі статті до редакції.

Редколегія не повинна мати конфлікту інтересів щодо статей, які вони розглядають для публікації. Якщо редактор вважає, що існує ймовірність конфлікту інтересів у зв’язку з опрацюванням матеріалів, вибір рецензентів і всі рішення щодо рукопису ухвалює редакційна колегія (у разі, коли один або більше членів редакційної колегії мають конфлікт інтересів щодо надісланого рукопису, ці члени редакційної колегії повинні відмовитися від відбору рецензентів і не брати участь в ухваленні рішень, пов’язаних із рукописом).

Редколегія оцінює рукописи щодо їхнього наукового змісту без будь-яких расових, гендерних, сексуальних, релігійних, етнічних або політичних упереджень.

Редколегія не може використовувати неопубліковані матеріали, розкриті в представлених рукописах, без письмової згоди авторів. Інформація та ідеї, що містяться у поданих рукописах, повинні зберігатись у таємниці і не можуть бути використані для особистої вигоди.

Усі матеріали, подані до редакції, рецензуються незалежними експертами / рецензентами, що обираються та призначаються на регулярних зборах редколегії, або членів рубрики Журналу або головним редактором. Журнали обирають і зазначають на сайті обрану модель рецензування та вказують граничні терміни рецензування. Перевага надається «сліпому рецензуванню» — редактори та редакційна колегія вживають усіх розумних заходів для забезпечення анонімності рецензентів до, під час і після процесу оцінювання.