Видавничий дім «Академперіодика» НАН України щиро вітає колег з Асоціації українських редакторів (АУРА https://www.uaredactor.com.ua/ ) зі створенням Українського відділення Європейської асоціації наукових редакторів https://ease.org.uk/communities/regional-chapters/ukrainian-regional-chapter/
Ми вдячні АУРІ за один з перших робочих кроків — офіційний переклад українською мовою важливого документа — рекомендацій Європейської асоціації наукових редакторів https://ease.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/EASE_Guidelines-May2021-U…
З цим перекладом рекомендацій можна ознайомитись тут: PDF