Автор(и): Є.Ф. Венгер, І.В. Венгер,
Рік видання: 2019
Сторінки: 418
ISBN: 78-966-360-389-6
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Подано 30 лабораторних робіт з курсу загальної фізики «Оптика», які пройшли багаторічну апробацію та адаптацію до навчального процесу в лабораторіях кафедри фізики НДУ ім. М. Гоголя. Лабораторні містять теоретичні відомості, завдання і методику вимірювань, а також опис найуживаніших оптичних приладів. Виконання робіт має як навчальні, так і наукові цілі. До кожної роботи наведено контрольні запитання та літературу, що сприяє розширенню знань з тематики дослідження. Друга частина присвячена докладному опису приладів, які застосовують під час виконання лабораторних робіт.

Для студентів зі спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали», а також для студентів інших спеціальностей фізико-математичного напряму підготовки.