Редактори: Канівець Л.Є.
Автор(и):
Савченко В.Ф.
Венгер Є.Ф.
Мельничук О.В.
Рік видання: 2018
Сторінки: 256
ISBN: 978-966-360-364-3
Мова: Українська
Тираж: 80
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

  Одним з найвагоміших здобутків людства, отриманих ним у процесі закономірного розвитку і активного вивчення навколишнього середовища, є наука. Велике розмаїття явищ природи, складність процесів, що в ній відбуваються, сприяли формуванню системи знань про різні природні явища. Ця система знань про природу, закономірності її функціонування, про шляхи використання природних умов для комфортного існування та розвитку людини дістала загальну назву природничих наук.
Серед природничих наук провідне місце посідає фізика — наука про найзагальніші закони природи. І якщо хімія як природнича наука розглядає явища, пов’язані зі змінами речовин, біологія вивчає явища і процеси, що відбуваються в живих організмах, предметом вивчення географії є лише Земля, то фізика розглядає і досліджує закономірності, що стосуються усіх без винятку природних явищ. Вивчаючи природу і опановуючи її закони, людина будує своє життя на засадах комфортності і перспективності. Здобуті знання про можливості поліпшення умов існування та життєдіяльності зумовлюють формування певного суспільного ладу, в якому реалізуються відкриті можливості. Виготовивши першу сокиру і зумівши добути вогонь, людство побудувало первісне громадське суспільство, після опанування законів механіки воно перейшло від рабовласницького ладу до феодального. У свою чергу, успіхи в дослідженні теплових і електричних явищ заклали основи капіталістичного ладу. Досягнення в пізнанні природи сприяють удосконаленню суспільних відносин, без чого не може функціонувати така спільнота, як людство.
Звільнивши руки від важкої фізичної праці, доручивши складну роботу штучно створеним машинам і механізмам, побудованим на основі вивчених законів природи, людина дістала можливість зосередити зусилля на розвитку свого інтелекту, моральних і світоглядних засад суспільства.
Визначною подією в розвитку науки стало об’єднання теорії і експерименту як засобів подальшого глибшого пізнання природи.