Проєкт: Наукові монографії
Автор(и): С. І. Лущій
Рік видання: 2018
Сторінки: 330
ISBN: 978-966-360-375-9
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Уперше системно досліджено літературознавчу, історичну та публіцистичну спадщину Ю. Лавріненка (1905—1987), відомого нау кового, культурного та громадського діяча діаспори, подано його уточнену біографію. В обіг уведено невідомі архівні матеріали з особових фондів І. Багряного, Г. Костюка, Ю. Лавріненка, М. Ореста, У. Самчука, Ю. Шереха (епістолярій, спогади, статті, автобіографії). Джерельна база роботи — архівні матеріали відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, фондів Бахмєтєвського архіву в США.
Для літературознавців, викладачів, студентів-філологів, широкого читацького загалу.