Автор(и): Константинов В.А., Самоваров В.Н.
Рік видання: 2013
Сторінки: 53
ISBN: 978-966-360-219-6
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, громадської діяльності відомого вченого в галузі низькотемпературної фізики В.Г. Манжелія, лауреата Державної премії УРСР і Державної премії СРСР, заслуженого діяча науки і техніки, академіка НАН України, професора, творця наукової школи низькотемпературних теплових властивостей молекулярних кристалів. Означено роль В.Г. Манжелія у відкритті нових наукових напрямів у сучасній низькотемпературній фізиці, створенні Фізико-технічного інституту низьких температур і журналу «Фізика низьких температур».
Для науковців і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.