Проект: Наші публікації
Афіліація: НАН України
Рік видання: 2016
Сторінки: 180
ISBN: 978-966-360-305-6
Мова: Українська
Тираж: 100
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

У виданні підбито підсумки двадцятирічної роботи Видавничого дому “Академперіодика” НАН України з підготовки та випуску наукової літератури. Ґрунтовна вступна стаття характеризує різнобічну діяльність та основні тенденції розвитку ВД “Академперіодика” протягом 1996—2015 рр. У першому розділі зібрано основ ні відомості про періодичні видання, які готував до друку та/або тиражував Видавничий дім за час свого існування. У другому розділі у хронологічній послідовності наведено бібліографічні описи книжкових видань. Обидва розділи проілюстровані зображеннями відповідних обкладинок та статистичними узагальненнями.

Видання стане у пригоді фахівцям видавничої та бібліотечної справи, історикам науки, може бути цікавим широкому колу наукових працівників.