Автор(и): вступ. ст. Сафронова В.Г., Кавіцька А.О.
Рік видання: 2011
Сторінки: 164
ISBN: 978-966-360-179-3
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ
У книзі висвітлено основні етапи життя, науково та науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі хімії, фізики, біології і технології води, фізичної хімії, хімічної кінетики і каталізу, колоїдної хімії, фотохімії та екології, члена Президії НАН України, директора Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премій ім. Л.В. Писаржевського та О.І. Бродського НАН України, академіка НАН України, академіка Міжнародної академії наук вищої школи, академіка Академії технологічних наук України і Російської Федерації, почесного члена АН Молдови, доктора хімічних наук, професора В.В. Гончарука. Хронологічні покажчики друкованих праць знайомлять читача з науковим доробком вченого.
Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.