Attribution of publishing forgeries and miniature editions from the fund of the Department of Foreign Ukrainian Studies of the Institute of Bibliography of the VNLU

Tetiana Antoniuk

Doctor of Historical Sciences (Dr. Habil. in History), Associate Professor,

Leading Researcher, Department of Foreign Ukrainika

Institute of Book Studies of V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

https://orcid.org/0000-0002-6446-2795

e-mail: antoniuktd@nbuv.gov.ua

 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.494.127

 

REFERENCE

 1. Bondar N. Z dosvidu atrybutsii kyrylychnykh vydan Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho: mifichne lvivske Yevanheliie 1683 r. drukarni Lvivskoho bratstva. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy. 2002. Vyp. 7. S. 42—51 [in Ukrainian].
 2. Hnatenko L.A. Paleohrafichno-orfohrafichna atrybutsiia ukrainskoi kyrylychnoi rukopysnoi knyhy: ustavni ta pivustavni kodeksy kintsia XIII — pochatku XVII st. Kyiv: NBUV, 2016. 476 s. [in Ukrainian].
 3. Kovalchuk H. Z dosvidu atrybutsii drukovanykh knyzhkovykh pamiatok u Natsionalnii bibliotetsi Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. 2020. Vyp. 60. S. 9—30.2020 [in Ukrainian].
 4. Kovalchuk H. Spetsyfika atrybutsii ta ekspertyzy ridkisnykh knyh. Naukova atrybutsiia tvoriv mystetstva, ekspertyza ta otsinka kulturnykh tsinnostei: materialy naukovo-prakt. konf. (Kyiv, 24 zhovtnia 2019 r.). Kyiv, 2019. S. 67—71 [in Ukrainian].
 5. Rudakova Yu. Metodyka atrybutsii defektnykh vydan, nadrukovanykh latynskym shryftom. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy. 2017. Vyp. 21. S. 107—117 [in Ukrainian].
 6. Fedotova O.O. Politychna tsenzura drukovanykh vydan USSR — URSR (1917—1990). Kyiv: Parlamentske vyd-vo, 2009. 352 s. [in Ukrainian].
 7. Kuzo T. Yak Lebed z Pikhovshekom Soiuz rozvalyly. Na hroshi amerykanskoi rozvidky. Istorychna Pravda 08.10.2011. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/10/8/58591/view_print/ (data zvernennia: 13.05.2021) [in Ukrainian].
 8. Tymoshyk M. Ukrainska knyha i svit / peredm. V. Ivanenka. Kyiv: Nasha kultura i nauka; Vashynhton: Ukrainskyi universytet, 2018. 516 s. [in Ukrainian].
 9. Yas O.V. Suchasnist. Entsyklopediia istorii Ukrainy: U 10 t. T. 9. Kyiv: Nauk. dumka, 2012. S. 917 [in Ukrainian].
 10. Kovalchuk H.I. Knyzhkovi pamiatky (ridkisni ta tsinni knyzhky) v bibliotechnykh fondakh. Kyiv, 2004. 644 s. [in Ukrainian].
 11. Tymoshyk M. Ukrainska presa u Velykii Brytanii: vytoky, etapy stanovlennia, dzherela zhyvlennia, pershi chasopysy. Ukrainskyi informatsiinyi prostir. 2019. Ch. 1(3). S. 47—73. URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171392 (data zvernennia: 15. 01.2021) [in Ukrainian].
 12. Tymoshyk M. Londonskyi zhurnal «Vyzvolnyi shliakh» yak standart yakisnoi ukrainskoi patriotychnoi zhurnalistyky. Arkhiv OUN. Ukrainska informatsiina sluzhba — London. URL: https://ounuis.info/publications/1502/londonskyi-zhurnal-vyzvolnyi-shliakh-iak-standart-iakisnoi-ukrainskoi-patriotychnoi-zhurnalistyky.html (data zvernennia: 22.01.2021) [in Ukrainian].