Attribution of publications printed with Roman letters

Yulia Rudakova

Doctor of Humanities (History), Senior Researcher, Old and Rare Books Department

Institute of Bibliology of V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

https://orcid.org/0000-0003-1159-9429

 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.494.157

 

REFERENCES

 1. Zapasko Y.P., Isaievych Y.D. Pamiatky knyzhkovoho mystetstva: kataloh starodrukiv, vydanykh na Ukraini. Lviv: Vyscha shkola, 1981—1984. Kn. 1—2.
 2. Estreicher K. Bibliografia Polska. Kraków, 1882—2007. T. 8—35.
 3. Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts: VD 16 / hrsg. von der Bayerischen Staatsbibliothek in München in Verbindung mit der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. [Red.: Irmgard Bezzel]. Stuttgart: Hiersemann, 1983—2000. Bd. 1—25.
 4. Rudakova Y.K. Netypovi osoblyvosti prymirnyka lvivskoho vydannia «Chwała krzyża» 1758 r. z fondu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. Naukovi pratsi NBUV. 2019. Iss. 51. P. 147—156.
 5. Rudakova Y.K. Vykorystannia resursiv Internet dlia atrybutsii starodrukiv (na prykladi atrybutsii paleotypu). Adaptatsiia zavdan i funktsij naukovoi biblioteky do vymoh rozvytku tsyfrovykh informatsijnykh resursiv: materialy Mizhnar. nauk. konf. (Kyiv, 8—10 oct. 2013). Kyiv, 2013. P. 289—291.
 6. Rudakova Y.K. Vyvchennia latynskoi movy v Ukraini: vitchyzniani drukovani pidruchnyky XVIII st. Rukopysna ta knyzhkova spadschyna Ukrainy. 2019. Iss. 24. P. 21—30.
 7. Adams H.M. Catalogue of books printed on the continent of Europe, 1501—1600 in Cambridge libraries. Cambridge: Cambridge University Press, 1967. V. 1. VIII, 768 p.
 8. Rudakova Y.K. Kataloh ukrainskykh starodrukiv Y. Zapaska i Y. Isaievycha iak dzherelo atrybutsii defektnykh prymirnykiv latynoshryftnykh starodrukiv. Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia. Stratehichni zavdannia rozvytku naukovykh bibliotek: materialy Mizhnar. nauk. konf. (Kyiv, 3—5 oct. 2017). Kyiv, 2017. P. 156—160.
 9. Rudakova Y.K. Vydannia bez vykhidnykh danykh drukarni Lvivskoho iezuitskoho kolehiumu XVIII st. u fondi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. Naukovi pratsi NBUV. 2017. Iss. 47. P. 177—193.
 10. Rudakova Y.K. Vstanovlennia vykhidnykh vidomostej vydannia za khudozhnim oformlenniam iak odyn iz shliakhiv atrybutsii (na prykladi paleotypa). Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia: aktualni tendentsii u tsyfrovu epokhu: materialy Mizhnar. nauk. konf. (Kyiv, 8—10 oct. 2019). Kyiv, 2019. V. 1. P. 209—213.
 11. Rudakova Y.K. Polihrafichni osoblyvosti pochaivskykh vydan latynskoho shryftu. Ostrozkyj kraieznavchyj zbirnyk. Ostroh, 2021. Iss. 13. P. 314—331.
 12. Bondar N.P. Do pytannia pro druk «Speculum Saxonum» ta «Ius Municipale» Pavla Scherbycha 1581 roku u Lvovi: filigranolohichnyj analiz prymirnykiv. Vydavnychyj rukh v Ukraini: seredovyscha, artefakty: dopov. ta povidom. Mizhnar. nauk. konf. (Lviv, 24—25 oct. 2019). Lviv, 2019. P. 5—8.
 13. Tsiborovska-Rymarovych I.O. Vydannia romanu Zh.F. Marmontelia «Inky abo znyschennia derzhavy Peru» z falshyvymy vykhidnymy danymy: fakty, hipotezy, analiz drukarskykh osoblyvostej prymirnykiv. Naukovi pratsi NBUV. 2017. Iss. 47. P. 231—244.
 14. Tsiborovska-Rymarovych I.O. Kontrafaktne vydannia Lutskoi Dominikanskoi drukarni «Mysli polityczine dla Polski» (1790): istoryko-knyhoznavchyj ta drukarskyj analiz. Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia: 100-richchia Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho: materialy Mizhnar. nauk. konf. (Kyiv, 6—8 nov. 2018). Kyiv, 2018. P. 227—230.
 15. Tsiborovska-Rymarovych I.O. Kontrafaktni vydannia i vydannia bez vykhidnykh danykh Lutskoi dominikanskoi drukarni. Ostrozkyj kraieznavchyj zbirnyk. Ostroh, 2018. Iss. 10. P. 220—232.
 16. Tsiborovska-Rymarovych I.O. Kontrafaktni politychni vydannia drukarni Lutskoho dominikanskoho monastyria (1787—1836): drukarske vykonannia, atrybutsiia, suspilna potreba. Vydavnychyj rukh v Ukraini: seredovyscha, artefakty: dopov. ta povidom. Mizhnar. nauk. konf. (Lviv, 24—25 oct. 2019). Lviv, 2019. P. 33—35.