Methodology of historical and bibliographic examination and attribution of private and monastic book collections of the XVII—XVIII centuries as historical and cultural monuments

Iryna Tsiborovska-Rymarovych

Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher

V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

https://orcid.org/0000-0002-5025-0767

 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.494.205

 

REFERENCES

  1. Dziuba O.M., Frys V.Ya. Biblioteky Ukrainy. Istoriia ukrainskoi kultury. Kyiv: Nauk. dumka, 2003. T. 3. S. 814.
  2. Pidłypczak-Majerowicz M. Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII—XVIII wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. 190 s.
  3. Winiarczyk M. Skróty łacińskie w książkach drukowanych z dodatkiem skrótów greckich. Wyd. 2-ie poprawione i uzupełnione / Zebrał Marek Winiarczyk. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. XII, 122 s.
  4. Grzebień L. Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Lublin, 1975. T. 31. S. 229—230.