Видавничий дім «Академперіодика» НАН України (Україна, 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 4) оголошує конкурс на заміщення посад наукових працівників, які стають вакантними з 01.03.2024 р.

Вакантні посади: 1. Молодшого наукового співробітника у відділ науково-методичного забезпечення видавничої діяльності і підготовки наукової періодики; 2. Провідного редактора наукового у відділ головного редактора наукових видань.

Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта другого (магістерського) рівня або першого (бакалаврського) рівня відповідного напряму підготовки.

Додаткові вимоги до: молодшого наукового співробітника — особа, яка має досвід виконання наукової роботи не менше одного року; не менше однієї наукової праці; навички роботи з програмами виготовлення оригінал-макетів наукових видань; виготовлення ілюстративного матеріалу до наукових видань; знання засад технічного редагування і чинних стандартів з видавничої справи;

провідного редактора наукового — досвід виконання наукової роботи не менше одного року; досвід роботи з науковими виданнями; знання англійської мови (навички технічного перекладу й редагування); знання засад довидавничої підготовки наукових видань.

Перелік необхідних документів, що подаються особисто або надсилаються поштою для участі в конкурсі:

1) письмова заява на ім’я директора ВД «Академперіодика» НАН України про участь у конкурсі, написана власноруч;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнена особова картка (встановленого зразка);

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік публікацій кандидата; перелік заявок на винахід, що пройшли кваліфіковану експертизу, та патентів на винахід;

8) письмова згода на опрацювання персональних даних.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх діяльності.

 

Строк подання заяв та документів до 20.02.2024 р.

Адреса прийняття документів: ВД «Академперіодика» НАН України, Україна, 01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 4. Телефон: 288-03-47, e-mail: druk@nas.gov.ua

Старший інспектор відділу кадрів: Анастасія ПОЛУХІНА