В журналі «Наука та наукознавство» вийшов матеріал  “Стосовно провадження видавничої діяльності в умовах війни”  канд. геол. наук, учений секретар Науково-видавничої ради НАН України Юлія Діденко, в. о. ученого секретаря ВД «Академперіодика» НАН України Зоя Болкотун з роз’ясненням щодо деяких рішень Президії НАН України та Науково-видавничої ради НАН України стосовно провадження видавничої діяльності Академії в умовах воєнного стану.