Автор(и):
Юрій Іванович Семенцов – доктор фізико-математичних наук, старший
науковий співробітник, провідний співробітник Інституту хімії поверхні ім.
О.О. Чуйка НАН України (Київ, Україна), Ніньбо технологічний університет
(Ніньбо, КНР), Ніньбо Китайсько-Український Інститут промислових
технологій нових матеріалів (Ніньбо, КНР)

Микола Тимофійович Картель – академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (Київ, Україна), Ніньбо технологічний університет (Ніньбо, КНР), Ніньбо Китайсько-Український Інститут промислових технологій нових матеріалів (Ніньбо, КНР)

https://orcid.org/0000-0002-9431-5921

Scopus Author ID: 7004212140

Сергій Герасимович Неділько – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ “Спектроскопія конденсованого стану речовини” фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9633446900

Юрій Анатолійович Хижний – доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник НДЛ “Спектроскопія конденсованого стану речовини” фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)

Scopus author ID: 6508037897

Web of Science ResearcherID: GYA-0449-2022,

https://orcid.org/0000-0003-0111-2920

Катерина Олексіївна Іваненко – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ, Україна); Ніньбо Китайсько-Український Інститут промислових технологій нових матеріалів (Ніньбо, КНР)

https://orcid.org/0000-0002-5637-9633

Scopus Author ID: 14050186500

Рік видання: 2022

Сторінки: 456
ISBN 978-966-360-473-2
Мова: Англійська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

У книзі розглянуто закономірності формування структури та властивостей sp2-гібридизованих вуглецевих наноутворень: нанотрубок (ВНТ), термічно розширеного графіту (ТРГ), наночастинок графену та композиційних матеріалів (КМ) за їх участю з вуглецевими, полімерними та керамічними матрицями, в т.ч. композит ТРГ-ВНТ, а також механізм впливу низького вмісту нанорозмірних наповнювачів на функціональні та експлуатаційні характеристики створеного нано-КМ. Експериментально підтверджено, що механізм зміцнення низьконаповнених матриць полягає у створенні сіткою ВНТ прошарків матриці в нанорозмірному стані з покращеними характеристиками. Монографія призначена для фахівців у галузі фізико-хімічного матеріалознавства. Block_Semencov-Carbon_nanomaterials_web.pdf