Природокористування в прибрежній зоні моря

Автор(и): 
В.О. Іванов, К.М. Ігумнова, І.Є. Тимченко,
Рік видання: 
2012
Сторінки: 
304
ISBN: 
978-966-360-192-2
Мова: 
Англійська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 
Проблема раціонального використання ресурсів прибережної зони моря (ПЗМ) розглянута з позицій системного підходу. Запропоно­вано системні методи інтегрального моделювання та управління еколого-економічними процесами ПЗМ, засновані на раціонально­му балансі споживання біологічних, рекреаційних та виробничих видів ресурсів і природоохоронної діяльності. Динамічні моделі еко- лого-економічних процесів побудовані новим методом адаптивного балансу впливів (ABC-методом). На великому числі сценаріїв проце­сів, прогнозованих за допомогою моделей, показані принципові пе­реваги нових комп'ютерних технологій управління ресурсами ПЗМ.