Рік видання: 2023
Сторінки: 360
ISBN 978-966-360-482-4
Мова: Українська
Тираж: 150
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ
Вісімнадцятий щорічний анотований каталог книжкових видань Національної академії наук України традиційно сформований на підставі річних звітів наукових установ НАН України та контрольних примірників видань, що їх подають до Науково-видавничої ради НАН України академічні установи. До каталогу включено бібліографічні описи книжкових видань, випущених протягом 2022 року, – наукових монографій, неперіодичних збірників наукових праць, словникових, довідкових, енциклопедичних, науково-популярних, навчальних видань.
Каталог уміщує бібліографічні описи 868 книжкових видань, супроводжені анотаціями мовою оригіналу. Також для видань, що вийшли англійською, наведено анотацію державною мовою.
Описи згруповано у 29 тематичних розділів. Найбільшими розділами каталогу є «Історія» (122 назви видань), «Економіка» (67) та «Біологія» (66). Решта розділів містять від трьох («Гірнича справа» ) до 56 («Інформатика») описів.
Наприкінці каталогу вміщено допоміжні покажчики: перший — установ Національної академії наук України, видання яких наявні в каталозі, із зазначенням порядкових номерів цих книжкових видань; другий – установ, які не належать до структури Національної академії наук України, але беруть участь у підготовці та випуску друкованих праць спільно з академічними установами.
Електронна версія анотованого каталогу за 2022 рік, як і попередніх каталогів 2004—2021 рр., представлена на веб-ресурсі Науково-видавничої ради НАН України за адресою:
https://nvd-nanu.org.ua/category/books/
На цьому ж порталі триває поточне наповнення анотованого каталогу книжкових видань НАН України за 2023 рік на підставі подання установами до Науково-видавничої ради НАН України обов’язкових контрольних примірників видань.
Роботу виконано групою науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України в межах наукових досліджень Видавничого дому «Академперіодика» НАН України.