Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань. 2019

Рік видання: 
2020
Сторінки: 
364
ISBN: 
978-966-360-408-4
Мова: 
Українська
Тираж: 
150
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

П’ятнадцятий щорічний анотований каталог книжкових видань Національної академії наук України традиційно сформований на підставі річних звітів наукових установ НАН України та контрольних примірників видань, що їх подають до Науково-видавничої ради НАН України академічні установи. До каталогу включено бібліографічні описи книжкових видань, випущених протягом 2019 року, — наукових монографій, неперіодичних збірників наукових праць, словникових, довідкових, енциклопедичних, науково-популярних, навчальних видань. У каталозі представлено 938 бібліографічних описів, супроводжуваних анотаціями мовою оригіналу (найчастіше — українською, російською або англійською) та у перекладі відповідно на українську або англійську (російську) мови. Описи згруповано у 29 тематичних розділи. Найбільшими розділами каталогу є «Історія» (113 назв видань), «Економіка» (88) та «Біологія» (55). Решта розділів містять від чотирьох («Гірнича справа» ) до 47 («Інформатика») описів. Наприкінці каталогу вміщено допоміжні покажчики: перший — установ Національної академії наук України, видання яких наявні в каталозі, із зазначенням порядкових номерів цих книжкових видань; другий — установ, які не належать до структури Національної академії наук України, але беруть участь у підготовці та випуску друкованих праць спільно з академічними установами.

Електронна версія анотованого каталогу за 2019 рік, як і попередніх каталогів 2004—2018 років, представлена на вебресурсі Науково-видавничої ради НАН України за адресою: http://www.nas.gov.ua/publications/Pages/default.aspx.

На цьому ж порталі триває поточне наповнення анотованого каталогу книжкових видань НАН України за 2020 рік на підставі подання установами до Науково-видавничої ради НАН України обов’язкових контрольних примірників видань. Роботу виконано групою науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України в межах наукових досліджень Видавничого дому «Академперіодика» НАН України.