Хімія, фізика та технологія поверхні

Назва журналу мовою оригіналу: 
Хімія, фізика та технологія поверхні
Рік заснування: 
2009
ISSN (Print): 
2079-1704
ISSN (Online): 
2518-1238
Періодичність: 
4 рази на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

ВД «Академперіодика» здійснює тиражування журналу з 2010 року по теперішній час.