Назва журналу мовою оригіналу: Мінералогічний журнал
Категорія: Періодичні видання НАН України, співпраця ВД «Академперіодика» НАН України з якими триває нині
Рік заснування: 1979
ISSN (Print): 0204-3548
Періодичність: 4 рази на рік
Засновники:
Національна академія наук України
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

ВД «Академперіодика» здійснює видавничу підготовку та тиражування журналу з 2009 року по теперішній час в межах Програми підтримки журналів НАН України.