Філософська думка

Назва журналу мовою оригіналу: 
Філософська думка
Рік заснування: 
1927
ISSN (Print): 
0235-7941
Періодичність: 
6 разів на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

ВД «Академперіодика» здійснює тиражування журналу з 2004 року по теперішній час. З 2009 року здійснюється виготовлення оригінал-макетів номерів журналу в оновленому художньо-технічному оформленні. Всі роботи ВД виконував в межах Програми підтримки журналів.