Рік видання: 2021
Сторінки: 339
ISBN: 978-966-360-450-3
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Науково-видавнича рада Національної академії наук України продовжує видання каталогів періодичних видань НАН України та її установ. У цьому каталозі стисло представлено актуальну інформацію про періодичні видання, які нині працюють і виходять регулярно. Для полегшення пошуку необхідної інформації щодо конкретного видання каталог доповнено покажчиками назв видань державною та англійською мовами, типологічними і тематичними покажчиками, а також покажчиками назв установ НАН України та іншого підпорядкування, які є засновниками видань.

Буде корисним як джерело інформації для науковців, фахівців видавничої справи і організаторів науки в Академії та у нашій державі.