Редактори:
Я.С. Яцків
О.М. Гузь
О.С. Онищенко
A.I. Радченко
Рік видання: 2014
ISBN:
978-966-360-272-1
978-966-02-4704-8
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

До ювілейного випуску увійшли статті, що були заплановані як доповіді на черговій науково-практичній конференції “Наукова періодика: традиції та інновації”. Матеріали присвячено актуальній темі “видимості” наукової періодики у світовому науковому просторі та способам підвищення такої “видимості”. Детально розглянуто механізми функціонування цифрових ідентифікаторів DOI та заходи з забезпечення ними академічних періодичних видань.

В юбилейный выпуск вошли статьи, запланированные как доклады на очередной научно-практической конференции “Научная периодика: традиции и инновации”. Материалы посвящены актуальной теме “видимости” научной периодики в мировом научном пространстве и способам повышения этой “видимости”. Подробно рассмотрены механизмы функционирования цифровых идентификаторов DOI и меры по обеспечению ими академических периодических изданий.

 

 


Зміст № 10

О.Г. Вакаренко
Концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції НАН України в електронному середовищі
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 5-10

Мова: Українська

Ю.В. Діденко
Академічна наукова періодика в системі сучасної комунікації
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 11-18

Мова: Українська

О.І. Мриглод
Елементи кількісного аналізу наукових періодичних видань
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 19-28

Мова: Українська

И.А. Тихонкова
DOI (Digital object Identifier) для научных журналов. Практические советы небольшим издательствам
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 29-40

Мова: Російська

А.І. Радченко, Т.М. Яцків
Упровадження системи цифрових ідентифікаторів DOI: поступ і досвід
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 41-46

Мова: Українська

С.В. Добровська
Наукометричні дослідження з напряму «Інтелектуальні та експертні системи» за реферативною базою даних «Україніка наукова»
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 47-52

Мова: Українська

С.Е. Кириленко
Формування потоку науково-технічної інформації з напряму «Технології моделювання та оптимізації» за реферативною базою даних «Україніка наукова»
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 53-59

Мова: Українська

К.А. Кудим, А.В. Новицкий, Г.Ю. Проскудина, В.А. Резниченко
Статистика использования Научной электронной библиотеки периодических изданий НАН Украины
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 60-77

Мова: Російська

М.В. Язвинська
Академічна періодика у каталогах НАН України: ретроспективний огляд, тенденції змін, проблеми
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 78-84

Мова: Українська

З.А. Болкотун
З нагоди виходу десятого випуску загальноакадемічної книжкової серії «Наука України у світовому інформаційному просторі»
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 85-90

Мова: Українська