Рік видання: 2012
Сторінки: 140
ISBN: 978-966-360-206-6
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

У книзі висвітлюються основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності відомого вченого-географа, Героя України, кавалера багатьох державних премій і нагород, члена Президії НАН України, ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, голови Кримського наукового центру НАН України і МОНМС України, заслуженого працівника народної освіти України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка Національної академії наук України, члену Національного комітету географів України, члена Вченої ради Українського географічного товариства, доктора географічних наук, професора М.В. Багрова. Хронологічний покажчик друкованих праць знайомить читача з науковим доробком ученого.
Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.