Автор(и): вступної статті Куриляк Д. Б.
Рік видання: 2012
Сторінки: 62
ISBN: 978-966-360-193-9
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ
Висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяль­ності відомого вченого в галузі фізики неруйнівного контролю та діагностики матеріалів, теоретичної радіофізики і математичного моделювання, члена Пре­зидії НАН України, голови Західного наукового центру НАН України і МОНмолодьспорту України, заступника директора Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреа­та Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премій ім. К.Д. Си­нельникова та Є.О. Патона Національної академії наук України, академіка Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, про­фесора З.Т. Назарчука. Хронологічний покажчик друкованих праць знайомить читача з науковим доробком ученого.
Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.