Редактори:
Я.С. Яцків
О.М. Гузь
О.С. Онищенко
A.I. Радченко
Рік видання: 2011
ISBN:
978-966-02-4704-8
978-966-360-186-1
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

До збірника увійшли доповіді учасників II Науково-практич­ної конференції “Наукова періодика: традиції та інновації” (Київ, 8 черв. 2011 р.)

 

 


 

Зміст № 5

 

Вакаренко О.Г.
Від конференції до конференції: перші підсумки роботи Науково-практичної конференції  “Наукова періодика: традиції та інновації”
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 9-11
Мова: Українська
Воскобойнікова-Гузєва О.В.
Імідж журналу в Інтернет-просторі
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 12-15
Мова: Українська
Дмитрів Л.Й.
Технології підготовки і просування наукових публікацій в мережі Інтернет
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 16-19
Мова: Українська
Зелінська Н.В.
“Традиційна” періодика у системі сучасної наукової комунікації: тенденції та перспективи
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 20-27
Мова: Українська
Красій Р.Л.
Значення українських періодичних видань для здійснення централізованого міжнародного книгообміну НАН України
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 28-33
Мова: Українська
Луговський О.Г.
Популяризація досягнень вчених і наукових установ в українських академічних виданнях
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 34-39
Мова: Українська
Радченко А.І.
Про Перший міжнародний семінар “Підготовка наукових журналів до індексування в аналітичних інформаційних системах SCIVERSE SCOPUS та РІНЦ SCIENCE INDEX: проблеми та рішення”
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 40-48
Мова: Українська
Рева Л.Г.
Літературно-художня періодика: історико-критичноий ескіз. Інновації
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 49-58
Мова: Українська
Яців Р.М.
Українська наукова періодика — інтелектуальний паспорт нації: до питання критеріїв змісту і форми
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 59-61
Мова: Українська
Яцків Т.М.
Наукова періодика в Україні: перспективи і проблеми розповсюдження
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 62-70
Мова: Українська
Діденко Ю.В.
Представлення журналів НАН України у світових наукометричних базах
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 71-80
Мова: Українська
Дуплій В.П., Бабич Ю.М., Моргун Б.В.
Створення бази даних публікацій та інформаційного сайта журналу “Цитологія і генетика”
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 81-86
Мова: Українська
Іванова С.Б., Глущенко Л.О., Пігуз В.М.
 15-річчя міжнародного науково-теоретичного журналу “Штучний інтелект”: досвід створення, становлення та розвитку
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 87-89
Мова: Українська
Колодніцький В.М.
Застосування новітніх інформаційних технологій до підготовки наукових видань як засіб інтегрування у світовий науковий простір
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 90-92
Мова: Українська
Мациевский К.М.
Наукометрические критерии  индексов цитирования журнала “Физика низких температур”
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 93-101
Мова: Російська
Мриглод І.М., Мриглод О.І.
Шостий закон Паркінсона і наукова періодика України
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 102-116
Мова: Українська
Стеценко Є.І.
Роль і завдання періодичних видань у координації та поширенні нових географічних знань
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 117-124
Мова: Українська
Женченко М.І.
Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках: вимоги стандартів та видавничі реалії (на прикладі наукових видань НАН України)
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 125-136
Мова: Українська
Плиса Г.М.
Окремі аспекти оформлення вихідних відомостей у періодичних та продовжуваних наукових виданнях
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 137-140
Мова: Українська
Погореловська І.О.
Ідентифікація серіальних наукових видань в межах систем ISBN та ISSN
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 141-142
Мова: Українська
Прихода М.В.
Український науковий текст: між традицією та інноваціями
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 143-149
Мова: Українська
Устіннікова Т.М.
Звітна документація щодо випуску продукції друкованих засобів масової інформації
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2011, 5: 150-152
Мова: Українська