Project: Ukrainian scientific book in a foreign language
Authors: Shirokov V.
Year: 2021
Pages: 164
ISBN: 978-966-360-451-0
Publication Language: English
Publisher: PH “Akademperiodyka”
Place Published: Kyiv
Book Type: Monograph

The monograph deals with the presentation of fundamental information problems of linguistics and is the result of many years of research and observations of the author in the field of information properties of natural human language. These studies have led the author to the need to penetrate deeply into the phenomenology of cognitive-communicative processes based on natural language, study their information properties and build on this basis formalized linguistic models focused on very specific applications.

The phenomenological approach, which is the basis of the author’s research methodology, led V. Shyrokov to the need to clarify the concepts of information and systems that play the role of fundamental concepts of his theory. Thus, among a number of models of information that exist in modern science, the author chose the Kolmogorov theory of information, based on the concept of algorithmic complexity. At the same time, the author’s interpretation of the Kolmogorov model allowed to explain the properties of the system-forming relations of “subject-object” and “form-content”, which were implicit in this model and were not noticed by other researchers. This observation led V. Shyrokov to clarify the concept of system (at least in the part related to linguistics), adding to the traditional system of relations “elements-connections” system categories “substance” and “subject”.

This generalization gave the author a basis for formulating a fundamental concept of lexicographic effect in information systems, which highlights the mechanisms of generation in systems of any nature (not only natural language) discrete complexes of relatively stable entities, combinations of which reflect the observed manifestations and reactions of these systems. The author managed to notice that the lexicographic effect in information systems is a phenomenological correlate of the Levenheim-Scolem theorem known in model theory.

The lexicographic effect in information systems was the factor on the basis of which V. Shirokov managed to build a sufficiently formalized and at the same time meaningful theory of lexicographic systems, which for lexicographic description of language plays the same role as the theory of formal grammars for grammatical description of language system.

The factor that allows to combine (integrate) grammatical and lexicographic descriptions of language was the theory of semantic states of language units built by the author. The latter turned out to be a far-reaching generalization of Kolmogorov’s idea of the states of the noun, which he laid down as the basis for the formal definition of the n case.

On the basis of these theories, the author built the concept and formalized models of virtual lexicographic laboratories, which were the basis for the development of appropriate software packages operating in the Web.

The development of these ideas in the modern civilizational and evolutionary context stimulates the development of the ideas of quantum linguistics, which is currently in the field of scientific forecasts.

 

References:


 1. ANSI/X3/SPARK/DBMS study group interim report.FDT-Bull. ACM SIGMOD. 1975. 7, No. 2. 140 p.
 2. Apresyan Yu.D. Integral’noe opisanie yazyka i tolkovyj slovar’.Vopr. yazykoznaniya. 1986. No. 2. S. 57-70.
 3. Apresyan Yu.D. Izbr. trudy. T. 1: Leksicheskaya semantika: sinonimicheskie sredstva yazyka. 2 izd., ispr. i dop. Moscow: Shkola «Yazyki russkoj kul’tury», 1995. 472 s.
 4. Apresyan Yu.D. Izbr. trudy. T. 2: Integral’noe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya. Moscow: Shkola «Yazyki russkoj kul’tury», 1995. 767 s.
 5. Ball Philip.Physics of life: The dawn of quantum biology. Nature. 2011. 474, P. 272-274. Bekhterev V.M. Ob’ektivnaya psihologiya. Moscow: Nauka, 1991. 480 s. https://doi.org/10.1038/474272a
 6. Bell D. The Social Framework of Information Society. Leningrad, 1981. P. 4.
 7. Belonogov G.G., Zelenkov Yu.G., Kuznecov B.A., Novoselov A.P., Horoshilov A.A. Sistemy frazeologicheskogo mashinnogo perevoda politematicheskih tekstov s russkogo yazyka na anglijskij i s anglijskogo na russkij (sistemy RETRANS i ERTRANS). MFID. 1995. 20. No. 2. S. 20-24.
 8. Bordonaro M., Ogryzko V.V. Quantum biology at the cellular level – Elements of the re- search program. Biosystems. 2013. 112(1), рр. 11-30.

https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2013.02.008

 1. Boum A. Kvantovaya mekhanika: osnovy i prilozheniya. Moscow: Mir, 1990. 720 s. Brzesinski Z. Between Two Ages: America’s Role in Technotronic Era. NY, 1970. 52 p. Chekman І.S. Quantum pharmacology: new direction in materia medica. Nauka ta іnnovacії. 2010. 6, No. 2, P. 29-35. https://doi.org/10.15407/scin6.02.029
 2. Chivilihin S.I. Kvantovaya informatika: Ucheb. posobie. SPb., 2007.

https://doi.org/10.15407/scin6.02.029

 1. Cirel’son V.G. Kvantovaya himiya. Molekuly, molekulyarnye sistemy i tverdye tela: Ucheb. posobie. Moscow: BINOM. Laboratoriya znanij, 2010. 495 s.
 2. CODASYL DBTG 1971. CODASYL Data Base Task Group April 71 Report. ACM New York, 1971.
 3. Davydov A.S. Biologiya i kvantovaya mekhanika. Kyiv: Nauk. dumka, 1979. 296 s.
 4. Denisov P.N. Sistemnost’ i svyazannost’ v leksike i sistema slovarej. Problematika opredelenij terminov v slovaryah raznyh tipov / Red. kol. S.G. Barhudarov i dr. Leningrad: Nauka, 1976. S. 63-73.
 5. Devkin V.D. O nerodivshihsya nemeckih i russkih slovaryah. Vopr. yazykoznaniya. 2001. No. 1. S. 85-97.
 6. Dimitrova L., Koseska-Toszewa V., Garabik R., Erjavec T., Iomdin L., Shirokov V. Mondilex – towards the research infrastructure for digital resources in Slavic lexicography. Cognitive Studies / Etudes Cognitives, 10. Warsaw: SOW Publishing House, 2010, рр. 155-170.
 7. Dimitrova L., Koseska-Toszewa V., Garabik R., Erjavec T., Iomdin L., Shirokov V. Conceptual Scheme for а Research Infrastructure Supporting Digital Resources in Slavic Lexicogra- phy. Sofia, 2010. 130 р.
 8. Dirak P. Principy kvantovoj mekhaniki. Izd. 2. Moscow: Nauka, 1979. 480 s.
 9. Dizard W.P. The coming information age. An overview of Technology, Economics and Poli- tics. Longman, 1982. 152 р.
 10. Eco Umberto. Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee. Mi- lano: Bompiani, 1967. 284 p.
 11. Ejring G., Uolter Dzh., Kimball Dzh. Kvantovaya himiya / Per. s angl. Moscow: 1948. 528 s. Eko Umberto. Imya rozy / Per. s ital. E. Kostyukovich. SPb.: Simpozium, 2005. 440 s.
 12. Eric С., S. Piotrowski. Toward a Quantum Linguistics: Possibilities for Change in the Delta Zone, 2000.
 13. Gejzenberg V. Fizika i filosofiya. Chast’ i celoe / Per. s nem. Moscow: Nauka, 1989. S. 191-196. Gel’man G.G. Kvantovaya himiya. Moscow: ONTI, 1937. 546 s.
 14. Golovko G.G., Shirokov V.A. Teorema Levengejma – Skolema kak formal’nyj korrelyat lek- sikograficheskogo effekta v informacionnyh sistemah. MegaLing’2006. Horyzonty pryk- ladnoi linhvistyky ta linhvistychnykh tekhnolohii. Dop. Druhoi mizhnar. nauk. konf. (20- 27 veresnia, 2006, Ukraina, Krym, Partenit). S. 201-202.
 15. Gryaznuhina T.A., Lyubchenko T.P., Rabulec A.G. Elektronnaya versiya Grammaticheskogo slovarya russkogo yazyka A.A. Zaliznyaka kak instrument avtomaticheskogo morfolog- icheskogo analiza russkogo teksta. Korpusnaya lingvistika i lingvisticheskie bazy dannyh: Dokl. nauch. konf. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2002. S. 63-70.
 16. Gryaznuhina T.A., Lyubchenko T.P., Shevchenko I.V. Novaya versiya elektronnogo grammat- icheskogo slovarya russkogo yazyka s uchetom akcentuacii. Slovo i slovar’ = Vocabulum et vocabularium: Sb. nauch. tr. po leksikografii / Otv. red. L.V. Rychkova. Grodno: GrGU, 2005. S. 188-193.
 17. Gumboldt V. Ob otlichiyah v stroenii chelovecheskih yazykov i ih vliyanii na duhovnoe raz- vitie chelovechestva. SPb., 1859. 366 s.
 18. Gusserl E. Sobr. sochinenij. T. III (1). Logicheskie issledovaniya. Issledovaniya po fenomeno- logii i teorii poznaniya / Per. s nem. V.I. Molchanova. Moscow: Dom intellektual’noj knigi, 2001.
 19. Hrennikov A.Yu. Vvedenie v kvantovuyu teoriyu informacii. Moscow: FIZMATLIT, 2008. 284 s. Kobozeva I.M. Lingvisticheskaya semantika. Moscow: KomKniga, 2007. 352 s.
 20. Kolmogorov A.N. Teoriya peredachi informacii. Sessiya AN SSSR po nauch. problemam avto- matizacii proizvodstva (15-20 okt. 1956: Plenar. zasedaniya). Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1957. S. 66-99.
 21. Kolmogorov A.N. Tri podhoda k opredeleniyu ponyatiya «kolichestvo informacii». Teoriya informacii i teoriya algoritmov. Moscow: Nauka, 1987. S. 220.
 22. Kurzweil Ray. The singularity is near: when humans transcend biology. Viking, 2006. 652 р. Landau L.D., Lifshic E.M. Kvantovaya mekhanika (nerelyativistskaya teoriya). Izd. 4. Moscow: Nauka, 1989. 768 s. (Teoreticheskaya fizika). T. III.
 23. Linhvistychni ta tekhnolohichni osnovy tlumachnoi leksykohafii / V.A. Shyrokov, V.M. Bilo- nozhenko, O.V. Buhakov ta in.; Vidp. red. V.A. Shyrokov. Kyiv: Dovira, 2010. 295 s.
 24. Liubchenko T.P. Morfolohichna model slovozminy flektyvnoi movy ta elektronnyi hramatych- nyi slovnyk. Byonyka intellekta. 2006. No. 1 (64). S. 72-77.
 25. Lyubchenko T. Modelling of the Digital Grammar Dictionary of Russian. Organization and Development of Digital Lexical Resources. MONDILEX 2nd Open Workshop. Kyiv, Uk- raine, 2-4 February, 2009. P. 73-84.
 26. Maslov V.P. Kvantovaya ekonomika. Moscow: Nauka, 2006. 96 s.
 27. Masuda T. The Information Society as a Postindustrial Society. Tokyo, 1983. P. 28, 47, 61, 74.
 28. Medvedev D.A. Sverhtekhnologii i obshchestvo v XXI veke. Kurs lekcij [Videolekciya 10. Tekhnologicheskaya singulyarnost’]. 2008. URL: http://univertv.ru/video/sociologiya/ (access from 21.12.2015).
 29. Mel’nikov G.P. Sistemnaya lingvistika i ee otnoshenie k strukturnoj. Problemy yazykoznaniya: Dokl. i soobshch. sov. uchenyh na X Mezhdunar. kongresse lingvistov. Moscow: Nauka, 1967. S. 98-102.
 30. Mel’nikov G.P. Sistemnyj podhod v lingvistike. Sistemnye issledovaniya. Ezhegodnik. 1972. Moscow: Nauka, 1973. S. 183-204.
 31. Morris Ch. Signs, language and behaviour. NY: Moss, R.N., 1947. https://doi.org/10.1080/000 43079.1949.11407849
 32. Muzyakov S. Informacionnaya sreda i usloviya eksponencial’nogo rosta ob’ema znanij v sovre- mennom obshchestve. Vlast’. 2012. No. 4. S. 42-46.
 33. Ostapova I.V. Digital Etymology (illustrated by the example of the Etymological Dictionary of Ukrainian language). In: I.V. Ostapova. Organization and Development of Digital Lexical Resources. Proceedings of Mondilex Second Open Workshop. Kyiv, 2009, рр. 66-72.
 34. Ostapova I.V. Leksikograficheskaya struktura etimologicheskogo slovarya i ego predstavlenie v cifrovoj srede. In: I.V. Ostapova. Komp’yuternaya lingvistika i intellektual’nye tekhno- logii. Materialy ezhegodnoj Mezhdunar. konf. «Dialog» (27-31 maya 2009, Bekasovo). 8(15). Moscow: RGGU, 2009. XII. 620 s. S. 359-365.
 35. Ostapova I.V. Virtual’naya leksikograficheskaya laboratoriya dlya tolkovyh slovarej. In: I.V. Os- tapova, V.A. Shyrokov. Komp’yuternaya lingvistika i intellektual’nye tekhnologii. Materialy ezhegodnoj Mezhdunar. konf. «Dialog» (26-30 maya 2010, Bekasovo). 9(16). Moscow: RGGU, 2010. 920 p.
 36. Palagin A.V., Shirokov V.A. Principles of cognitive lexicography. Informational theories & ap- plication. 2000. Vol. 9, No. 2, рр. 43-51.
 37. Panov A.D. Tekhnologicheskaya singulyarnost’, teorema Pernouza ob iskusstvennom intellekte i kvantovaya priroda soznaniya URL: http://www.intelros.ru/pdf/metafizika/2013_3/7.pdf
 38. Piotrowski Eric S. Toward a Quantum Linguistics: Possibilities for Change in the Delta Zone. 2000. Plungyan V.A. Vvedenie v grammaticheskuyu semantiku: grammaticheskie znacheniya i grammaticheskie sistemy yazykov mira. Moscow: Izd-vo RGGU, 2011. S. 183.
 39. Potapova E.V. Model’ lingvisticheskoj ontologii predmetnoj oblasti c nechetkimi semantiches- kimi sostoyaniyami terminov. Bionika intellekta. 2012. No. 2(79). S. 95-102.
 40. Preskill Dzh. Kvantovaya informaciya i kvantovye vychisleniya. T. 1. Moscow-Izhevsk: Regu- lyarnaya i haoticheskaya dinamika, 2008. 464 s.
 41. Pribram K. Yazyki mozga. Eksperimental’nye paradoksy i principy nejropsihologii / Per. s angl. Ya.N. Danilovoj i E.D. Homskoj; Red. i predislovie akad. A.R. Luriya. Moscow: Progress. Red. lit-ry po filosofii, 1975.
 42. Problemy grammaticheskogo modelirovaniya / Red. A.A. Zaliznyak. Moscow: Nauka, 1973. 262 s.
 43. Puaza Bruno. Kurs teorii modelej. Almaty, 2001. 460 s.URL: https://people.maths.ox.ac.uk/zilber/poizat/poizatkoi8.html (access from 20.08.2020).
 44. Pyul’man B., Pyul’man A. Kvantovaya biohimiya / Per. s angl. Moscow: Mir, 1965. 654 s.
 45. Quantum Medicine. Quantum Therapy. URL: http://www.qrs.com/quantum_medicine.php
 46. Rabulets O.H. Intehrovani leksykohrafichni systemy: Avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk. 05.13.06. Nats. bibl. Ukrainy im. V.I. Vernadskogo. Kyiv, 2002. 18 s.
 47. Rabulets O.H., Sukharyna N.M., Shirokov V.A., Yakymenko K.M. Diieslovo v leksykohrafich- nii systemi. Kyiv: Dovira, 2004. 260 s.
 48. Rusanivskyi V.M. Struktura leksychnoi i hramatychnoi semantyky. Kyiv: Nauk. dumka, 1988. 237 s.
 49. Rusanivskyi V.M., Shirokov V.A. Informatsiino-linhvistychni osnovy suchasnoi tlumachnoi leksykohrafii. Movoznavstvo. 2002. No. 6. S. 7-48.
 50. Russkij semanticheskij slovar’. Tolkovyj slovar’, sistematizirovannyj po klassam slov i znach- enij / Red. N.Yu. Shvedova. Moscow: Azbukovnik, 1998. 1. 832 s.
 51. Selfridge O.G. Pandemonium: a paradigm for learning. Mechanisation of thought processes. London: HMSO, 1959, рр. 511-531.
 52. Shilejko A.V., Kochnev V.F., Himushin F.F. Vvedenie v informacionnuyu teoriyu sistem. Mos- cow: Radio i svyaz’, 1985. 278 s.
 53. Shirokov K.V. Imenna slovozmina u suchasnii turetskii movi. Kyiv: Dovira, 2009. 318 s. Shirokov V. System relations in explanatory dictionaries. Proceedings of the VI Int. Sci. And Tech. Conf. CSIT, 2011. Lviv, 2011. P. 260-264.
 54. Shirokov V., Ostapova І., Nadutenko М., Verbynenko Yu. Ontologized lexicographical systems in modern terminography. Cognitive Studies.Études Cognitives. Warsaw, 2016. 16, рр. 90-99.

https://doi.org/10.11649/cs.2016.008

 1. Shirokov V., ShevchenkоІ. On the phenomenological approach to grammar. Cognitive studies. Etudes cognitives. Warsaw: SOW Publishing House, 2015. 15, P. 3-34.

https://doi.org/10.11649/cs.2015.002

 1. Shirokov V.A. Elementy leksykohrafii. Kyiv: Dovira, 2005. 304 s.
 2. Shirokov V.A. Fenomenolohiia leksykohrafichnykh system. Kyiv: Nauk. dumka, 2004. 326 s. Shirokov V.A. Grammatika kak fenomenologicheskaya problema. Bionika intellekta. 2013. 1 (180). S. 3-14.
 3. Shirokov V.A. Humanitarna tradytsiia i tekhnolohichnyi status movy. Movoznavstvo. 2001. No. 3. S. 128-132.
 4. Shirokov V.A. Informatsiina teoriia leksykohrafichnykh system. Kyiv: Dovira, 1998. 331 s. Shirokov V.A. Informatsiino-enerhetychni transformatsii ta informatsiine suspilstvo. Ukr.-polsk. nauk.-prakt. zhurn. «Nauka, innovatsiia, informatsiia». Kyiv, 1996. No. 1. S. 48-66.
 5. Shirokov V.A. Komp’iuterna leksykohrafiia. Kyiv: Nauk. dumka, 2011. 356 s.
 6. Shirokov V.A. Leksykohrafichne predstavlennia semantychnykh staniv. Matematychni mashy- ny i systemy. 1999. No. 3. C. 21-32.
 7. Shirokov V.A. Noosfernye izmereniya informacii i znaniya.Noosferologiya: nauka, obrazovanie, praktika / Red. O.A. Gabrielyan. Simferopol: TNU im. V.I. Vernadskogo, 2008. 463 s.
 8. Shirokov V.A. Ocherk osnovnyh principov kvantovoj lingvistiki. Bionika intellekta. 2007. No. 1 (66). S. 25-32.
 9. Shirokov V.A. Proekt universalnoi systemy slov’ianskoi leksykohrafii «Leksyka-Slavika». Slo- v’ianski obrii. 2. XIV Mizhnar. z’izd slavistiv (10-16 veresnia 2008, Okhryd, Respublika Makedoniia). Kyiv, 2008. S. 801-829.
 10. Shirokov V.A. Semantychni stany movnykh odynyts ta yikh zastosuvannia v kohnityvnii le- ksykohrafii. Movoznavstvo. 2005.
 11. Shirokov V.A. Sistemna semantika tlumachnih slovnikіv. Zb., prisvyach. 75-lіttyu V.G. Sklya- renka. Kyiv: Nauk. dumka, 2012.
 12. Shirokov V.A., Bilonozhenko V.M., Buhakov O.V. tain. Linhvistychni ta tekhnolohichni osnovy tlumachnoi leksykohrafii / Vidp. red. V.A. Shirokov. Kyiv: Dovira, 2010. 295 s.
 13. Shirokov V.A., Buhakov O.V., Hriaznukhina T.O., Kostyshyn O.M., Kryhin M.Yu. Korpusna- linhvistyka. Kyiv: Dovira, 2005. 472 s.
 14. Shirokov V.A., Manako V.V. Tekhnolohichny i kompleks zi stvorennia fundamentalnoi aka- demichnoi leksykohrafichnoi systemy «Slovnyk ukrainskoi movy». Informatsiini resursy nauk.-tekh. informatsii: problemy stvorennia i vykorystannia: VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv: UkrINTEI, 2000. S. 121-124.
 15. Shirokov V.A., Rabulets O.H. Formalizatsiia u haluzi linhvistyky. Aktualni problemy ukrain- skoi linhvistyky: teoriia i praktyka: Zb. nauk. prats. Kyiv, 2002. 5. S. 3-27.
 16. Shirokov V.A., Rabulets O.H., Shevchenko I.V., Kostyshyn O.M., Yakymenko K.M. Tekhnolo- hichni osnovy suchasnoi tlumachnoi leksykohrafii.Movoznavstvo. 2002. No. 6. S. 49-86.
 17. Shirokov V.A., Shevchenko I.V. Hramatyka u fenomenolohichnomu vymiri. Movoznavstvo. 2014. No. 4. S. 3-27.
 18. Slovnyk ukrainskoi movy u 20 tomakh: T. 1/ Hol. red. V.M. Rusanivskyi. Kyiv: Nauk. dumka, 2010; T. 2 / Hol. red. V.M. Rusanivskyi. Kyiv: Nauk. dumka, 2011; T. 3 / Hol. red. V.M. Ru- sanivskyi. Kyiv: Viakhyr, 2012; T. 4 / Hol. red. V.M. Rusanivskyi. Kyiv: Ukr. movno- inform. fond, 2013; T. 5-7 / Hol. red. V.A. Shyrokov. Kyiv: Ukr. movno-inform. fond, 2014-2016.
 19. Slovnyk ukrainskoi movy: V 11 t. / Hol. red. I.K. Bilodid. Kyiv: Nauk. dumka, 1970-1980. Solomonik A. Semiotika i lingvistika. Moscow: Molodaya gvardiya, 1995. 352 s.: il.
 20. Stapp Henry P. Quantum Nonlocality and the Description of Nature. Philosophical Conse- quences of Quantum Theory / James T. Cushing and Ernan McMullin (eds.). Notre Dame Press, 1989.
 21. Stratonovich R.L. Teoriya informacii. Moscow: Sov. radio, 1975. 423 s.
 22. Strehle Susan. Fiction in the Quantum Universe. Chapel Hill: Un-ty of North Carolina Press, 1992.
 23. Tsichritzis D. and Klug A. (eds.). The ANSI/X3/SPARK Framework. AFIPS Press, Nontvale N. J., 1978.

https://doi.org/10.1016/0306-4379(78)90001-7

 1. Uilson R. Kvantovaya psihologiya. Moscow: Sofiya, 2016. 224 s. Ukrainskyi Linhvistychnyi Portal. URL: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
 2. Ukrainskyi movno-informatsiinyi fond NAN Ukrainy.URL: http://lcorp.ulif.org.ua/LSlist Ul’man Dzh. Osnovy sistem baz dannyh. Moscow: Finansy i statistika, 1983. 334 s.
 3. Uspenskij V.A. K opredeleniyu padezha po A.N. Kolmogorovu. Byull. Ob’edineniya po proble- mam mashinnogo perevoda. 1957. No. 5. S. 11-18.
 4. Uspenskij V.A. Teorema Gyodelya o nepolnote. Moscow: Nauka, 1982. 110 s.
 5. Valiev K.A. Kvantovaya informatika. Komp’yutery, svyaz’ i kriptografiya. Vestnik RAN. 2000. 70, No. 8. S. 688-695.
 6. Varbot Zh.Zh. Etimologiya. Russkij yazyk: Enciklopediya. Moscow: Drofa, 1993. S. 643-647. Vinge Vernor. The Coming Technological Singularity: How to survive in the post-human era. Vision-21. Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace. Proceedings of a symposium consposored by the NASA Lewis Research Centre and the Ohio Aerospace Institute and held in Westlake. (March 30-31, 1993, Ohio).URL: https://edoras.sdsu.edu/~vinge/misc/singularity.html
 7. Vol’kenshtejn M.V. Teoriya informacii i evolyuciya. Kibernetika zhivogo: biologiya i informa- ciya. Moscow: Nauka, 1984. S. 45-53.
 8. Vol’kenshtejn M.V. Entropiya i informaciya. Moscow: Nauka, 1986. 190 s. Vygotskij L.S. Myshlenie i rech. Izd. 5, ispr. Moscow: Labirint, 1999. 352 s.
 9. Zaliznyak A.A. «Russkoe imennoe slovoizmenenie» s prilozheniem izbrannyh rabot po sovre- mennomu russkomu yazyku i obshchemu yazykoznaniyu. Moscow: Yazyki slavyanskoj kul’tury, 2002. I-VIII. 752 s. (Studia phililogica).
 10. Zolotova G.A. Sintaksicheskij slovar’. Repertuar elementarnyh edinic russkogo sintaksisa. Moscow: Nauka, 1988. 439 s.