Місяць: Квітень 2023

Європейський гравірований портрет XVI―XIX cт. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження; ілюстрований каталог: у 2 кн. Кн. 1

Автор(и): ЮХИМЕЦЬ Гліб Миколайович ФОМЕНКО Діна Дем’янівна ЦИНКОВСЬКА Ірина Іванівна СКРИПНИК Петро Ількович Рецензенти Дмитро СТЕПОВИК, доктор філософії, доктор мистецтвознавства,…

Термостійкі нанопористі поліціанурати

Автор(и): Файнлейб Олександр Маркович, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, завідувач відділу термостійких полімерів і нанокомпозитів, член-кореспондент НАН України, доктор…

Вуглецеві наноматеріали з графітоподібною структурою та їхні композити: фізика, хімія та технологія

Автор(и): Юрій Іванович Семенцов – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний співробітник Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН…