Керівник авторського колективу:
О.Г. Вакаренко
Авторський колектив:
З.А. Болкотун, О.А. Бурдік, А.Є. Денисенко, В.М. Каніщева, Н.М. Коваленко, С.В. Кубарєв, А.І. Радченко, О.В. Туровський


Методичні рекомендації призначені надати допомогу всім, хто готує рукописи до подання до видавництва чи редакції наукового періодичного видання. В основу рекомендацій покладено державні та галузеві стандарти та вимоги, а також багаторічний практичний досвід фахівців Видавничого дому «Академперіодика» НАН України. Видання містить теоретичний і практичний матеріал, опанування якого сприятиме підвищенню якості підготовки рукописів.
Рекомендації стануть у пригоді науковцям — авторам наукових і науково-популярних книг та статей, а також працівникам видавничих підрозділів наукових установ і співробітникам редакцій наукових періодичних видань.

PDF