Київ : Академперіодика, 2021. — 142 с.

У збірнику вміщено постанови та розпорядження Президії НАН України, що стосуються питань видавничої діяльності, а також деякі методичні й інформаційні матеріали. Видання розраховано на керівників наукових установ НАН України, працівників редакційно-видавничих підрозділів Академії, а також усіх науковців, які займаються академічною видавничою справою.


PDF