Month: June 2023

Збірник нормативних документів і методичних матеріалів з питань упорядкування видавничої діяльності НАН України та її установ

Київ : Академперіодика, 2021. — 142 с. У збірнику вміщено постанови та розпорядження Президії НАН України, що стосуються питань видавничої…

Методичні рекомендації щодо впровадження цифрових ідентифікаторів у видавничий процес для періодичних видань Національної академії наук України

А.Д. Данілова, А.І. Радченко, Т.М. Яцків  ВД «Академперіодика» НАН України; ПА «Укрінформнаука» Київ : Академперіодика, 2019. — 60 с. Методичні…

Методичні рекомендації щодо нового стандарту «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (ДСТУ 8302:2015)

А.І. Радченко ВД «Академперіодика» НАН України. Методичні рекомендації укладено з метою надати допомогу тим, хто опрацьовує переліки бібліографічних посилань або…

Методичні рекомендації щодо присвоєння цифрових ідентифікаторів (DOI) науковим публікаціям

А.І. Радченко, Т.М. Яцків ВД «Академперіодика» НАН України, ПА «Укрінформнаука». Методичні рекомендації призначені надати допомогу всім, хто зацікавлений у присвоєнні…

Концепція формування сегмента видавничої продукції Національної академії наук України в електронному середовищі

Розроблено ВД «Академперіодика» НАН України на підставі виконання НДР «Розробка концепції формування сегменту видавничої продукції НАН України в електронному середовищі»,…